Βρεφικές Πάνες Pampers

Τα Pampers έχουν αφιερωθεί στην ευτυχισμένη και υγιή ανάπτυξη του μωρού. Όπως εσείς, έτσι κι αυτοί, κάνουνε την ασφάλεια του μωρού σας, προτεραιότητα.
Από την επιλογή των υλικών τους στη δοκιμή, εφαρμόζουνε κάθε μέρα την Υπόσχεση Ασφάλειάς τους σε τρία στάδια για να εγγυηθούνε τη μέγιστη απόδοση μαζί με την άνεση και ασφάλεια του μωρού σας:

1ο Στάδιο:

Επιλογή Υλικών

Γιατί οι ασφαλείς πάνες ξεκινούν με ασφαλή υλικά.

Πριν γίνουν μέρος στις πάνες Pampers®, τα υλικά που χρησιμοποιούνε υπόκεινται σε αυστηρή επιλογή. Κάθε συστατικό έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία και πρέπει να εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση, καθώς και την άνεση και ασφάλεια του μωρού σας.

Όλες οι πρώτες ύλες τους συμμορφώνονται με τον Κανονισμό Reach (EC) No 1272/2008 και όλες οι καλλυντικές ύλες και τα συστατικά συμμορφώνονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Καλλυντικών Προϊόντων (EU Cosmetic Products Regulation) (EC) No 1223/2009.

Οι ερευνητές τους συνεργάζονται με παιδιάτρους, παιδοδερματολόγους και τοξικολόγους για να επικυρώσουν την ασφάλεια των υλικών για όλα τα τελικά βρεφικά προϊόντα.

Ένα κύριο στάδιο που ελέγχουνε από το Α έως το Ω

Όπως και για τους γονείς, έτσι και για αυτούς η ασφάλεια του μωρού είναι προτεραιότητά. Για το λόγο αυτό, υπάρχουν ορισμένα σημαντικά πράγματα που προτιμούνε να μην αναθέτουν σε άλλους, όπως την κατασκευή της πάνας Pampers®.

2ο Στάδιο:

Παραγωγή

Βρεφικές Πάνες Pampers

Τα Pampers® παράγουν τις πάνες τους αποκλειστικά σε δικά τους εργοστάσια (που βρίσκονται στην Ευρώπη). Αυτό είναι κριτικής σημασίας για αυτούς. Παρακολουθούνε ενεργά κάθε στάδιο παραγωγής για να διασφαλίσουνε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων τους:

  • Κάθε πάνα παρακολουθείται διαρκώς από κάμερες και περισσότερους απο 500 αισθητήρες.
  • Πάνω απο 120 πάνες εξάγονται από τη γραμμή παραγωγής τους, στις οποίες διεξάγονται πάνω απο 2.000 επαληθεύσεις ημερησίως.
3ο Στάδιο:

Συνεχόμενοι δοκιμαστικοί έλεγχοι

Για ασφαλείς, πιστοποιημένες πάνες που σέβονται την επιδερμίδα του μωρού.

Οι πάνες Pampers® είναι κλινικά και δερματολογικά ελεγμένες. Βεβαιώνουνε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με απόλυτη ασφάλεια και ότι σέβονται την επιδερμίδα του μωρού σας.

Κάθε εβδομάδα, έως 800 οικογένειες έρχονται στο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης, όπου δοκιμάζονται πάνω απο 2 εκατομμύρια πάνες το χρόνο και μοιράζονται τη γνώμη τους.